Kolik

Vår og høst er mest vanlig likesom andre endringer kan utløse kolik. Magesår, mark (orm), ubalanseret forplan, optakelse af sand og manglende motion er andre risikofaktorer.

Kolik betyr "smerte fra bugen", mest vanligt tarme, man i sjeldnere tilfelde andre organer, f.eks. feber/infeksjon, urinveissten, børbetennelse osv. Nyreslag/rhabdomyolyse/monday morning disease er også en mulighed, men her vil hesten typsik være stiv og vise uvilje mod at bevege sig. Her skal du lægge dekken på hesten og kontakte dyrlege.

Symptomerne på mild kolik kan være uro, nedsatt appetit og kiggen mod bugen eller legge sig ned-

Ved moderat kolik vil hesten rulle sig, mens alvorlig kolik giver en meget urolig hest med svedudbrud, ved kredsløbsproblemer likefrem "koldsved".

Hvis du kan, så træk en tur med hesten. Ved meget milde symptomer, så se an 15 minutter, om det går over, men ellers ring for en telefonkonsultation, hvor man sammen beslutter sig for, om hesten skal tilses af dyrlege.

Når vi kommer, så tjekker vi hesten klinisk, herunder serligt kretsløpet. Diagnosen (årsak til kolik) findes ved en rektalundersøkelse:

40% skyldes en forstoppelse i stortarmen, de fleste er lette at merke for dyrlegen.

40% skyldes spasmodisk kolik (gas-kolik) - vi får en mistanke ved at lytte og merke, da tarmene kan være spennt lidt ud her, men ikke altid merkes noe specsielt ved første besøk.

10 % skyldes en "operationskrevende passagehindring" eller "tarmslyng". Heller ikke her kan man altid merke problemet ved første konsultation.

Endelig skyldes 10% andre årsaker.

Ofte lages en ventrikelskylning med en slange ned i magesekken. Heste kan ikke spy af sig selv, men hvis der kommer mageindhold retur, så er det alvorligt, typisk en passagehindring lengere fremme i systemet. Bl.a. ved mistanke om forstoppelse gives derpå olie i gennem sonden, likesom man kan give elektrolytveske.

Hesten smertelindres ud fra diagnose og symptomer.

Hvis man har diagnostiseret operationskrevende kolik, eller hvis hesten hurtigt får tilbakefald - og hestens verdi økonomisk kan forsvare en operation, så indlegges hesten på hospital. Her kan man med bl.a. blodprøver og ultralyd få opereret hesten i tide, likesom veskebehandling kan komme på tale. Hvis man venter for lenge med operation, kan de fastklemte tarme tage skade. Men i de fleste tilfelde afventer man like, hvordan hesten svarer for førstegangsbehandlingen, fordi de 90% af kolik altså ikke krever operation!

Serligt forstoppelse kan kreve flere behandlinger - her kreves ikke altid indleggelse. Hestens blindtarm rummer ca. 150 liter. Hvis forstoppelsen sidder her, kan olien jo passere forbi blindtarmen. Her og ved alvorlige vanlige forstoppelsern kan man velge indlæggelse for mere intensiv behandling.

Efter en vanlig kolikbehandling fastes hesten en stund, måske tilbydes håndfulde høy/gulerødder, likesom trekture hjelper. Når hesten bliver frisk, kan den  fodres tilbake til normalt over tre dager, likesom trening gradvist kan genoptakes.

Hvis du er i tvivl om noe etter et koliktilfelde, så ring/skriv en mail/SMS.

Serligt i høst anbefales Psyllum / loppefrø, som en kur. Horse-Vet AS forhandler en prisøkonomisk 3 kg spand. Frøene trenger helt ind mellem tarmtrevlerne og renser og smører. Produktet anvendes bl.a. ved diarre, forstoppelse, mistanke om optak af sand osv.

Optak av sand kan man selv vurdere: Indsaml i en fryse.plast.pose en ren hestepære/avføringsprøve, f.eks. fra et cementgulv, ibland 50% vann og bland. Opheng 1-2 timer, og sand vil bundfaldes og kan ses/merkes igennem posen.