MEDICIN-HÅNDTERINGSKURSUS


PRAKTISK DEL
Den 28.10.21 kl. 19.00 (Hesteklinik Herning)


TEORI-DEL 
Online fra den 28.09.21 (selvstudie)

Med kurset får du et bevis på, at du lovligt må håndtere, opbevare og indgive medicin til heste. Kurset anbefales til alle, der ejer/har ansvar for en hest. Alle er velkomne på dette kursus, også selvom man ikke bruger Hesteklinik Herning. Kurset er lovpligtigt for mange hesteejere. Se lovdata nederst på siden.

 

TEORI-DEL

Kursets teori-del er normeret til 6 timer. Det er et selvstudie, som du gennemfører på din computer hjemmefra. Teorien skal være bestået senest den 24.oktober 2021.
 

PRAKTISK DEL

Du får undervisning af hestedyrlægen i håndtering, opbevaring og indgivelse af medicin til heste. Herunder også vejledning i at give hesten indsprøjtninger. Der vil også være gennemgang i brugen af de mest anvendte medikamenter til heste. Den praktiske del gennemføres torsdag den 28.oktober 2021 kl. 19.00 – 21.30 på Hesteklinik Herning

BEVIS

Når du har bestået teori-prøve og gennemført den praktiske del, modtager du dit personlige medicinhåndteringsbevis, hvormed du kan dokumentere overfor myndighederne, at du lovligt må opbevare og håndtere medicin til heste. 

PRIS 

Medicinhåndteringskursus (teori + praksis + bevis), i alt kr. 1.500,- 
Tilmeld dig før 26.september og SPAR kr. 300, i alt kr. 1.200
Det giver dig også længere tid på teori-platformen.


TILMELDING

Sidste frist for tilmelding er mandag den 18. oktober.

Din tilmelding er først gældende, når vi har modtaget din indbetaling.


HUSK KR. 300,00 i RABAT ved tilmelding inden 26.september 2021.

 Tilmeld dig her 

Er du i tvivl om noget, så bare spørg os.
Vel mødt.


Dyrlæge Niels Tellerup
Hesteklinik Herning

________

LOVDATA

Medicinhåndteringskursus blev lovpligtigt i 2007, også for hesteejere og deres repræsentanter i stalden. Undtaget var dyreejere, som havde været fuldtidsbeskæftiget i dyrebrug i minimum 6 måneder forud for, at loven kom. Undtaget er også dyreejere, hvor alle dyr i besætningen er udmeldt fra konsum. Fødevarestyrelsen har siden udtaget stikprøver og uddelt bøder, når loven ikke har været overholdt. Efter gennemført medicinhåndteringskursus kan dyrlægen lovligt udlevere medicin til hesteejeren. Din praktiserende dyrlæge er ikke ”politi. Men udover at overholde loven, så synes vi, at det er hensigtsmæssigt at vide hvordan du modtager, opbevarer og anvender medicin til sikring af den bedste dyrevelfærd og optimal behandling af hestene. Derfor opfordrer vi dyrlæger, at alle hesteejere får taget medicinhåndteringskursus. Har du spørgsmål, så står jeg selvfølgelig til rådighed.