Luftveje

Luftvejslidelser

Hestens luftveje er et stort og vigtigt organ, faktisk den begrænsende faktor for præstation.

Derfor er optinmal sundhed vigtig - såvel for hestens velvære, som for konkurrancedeltagelse m.v.

 

Vi tilbyder en række undersøgelser indenfor luftvejslidelser.
 

- klinisk undersøgelse

- endoskopi

- BAL-skylleprøver

 

Hesten er et stort dyr, derfor opnåes kun begrænset indsigt ved at lytte med et stetoskop. Til gengæld er det vældig simpelt at se ned i facitlisten med et endoskop - og evt samtidig udtage en skylle prøve.

Hyppige diagnoser

Særligt blandt ungheste i arbejde, fx. på travbane, da er virusser ret almindelige. Vi ser også bakterieinfektioner.

 

Men hovedparten af luftvejsproblemerne er ikke infektiøse.

Mest almindelige er sygdommene IAD og RAO, som er astmatiske.

De færreste patienter hoster, men udviser varierende grader af nedsat prøstation.

 

Endelig har vi nogle mekaniske problemer i relation til struben, fx. strubepibning, ganeseglslammelse m.fl.

 

Behandling af luftvejslidelser

Til de astmatiske former, IAD og RAO vil blodbehandlingen med hestens eget dyrkede blod, såkaldt RGT være vort førstevalg.

Langt hovedparten af behandlede heste responderer rigtig flot.

 

Vi kan dog også anvende traditiponel medicin, enten via indånding i maske, eller som pulver i foderet.

 

Til virusserog baktertietr, gælder om at stille rette diagnose og give understøttende medicin og ferie.