Medicin - håndtering

Kursus i MedicinhåndteringKurset er lovpligtigt, hvis du selv giver medicin til din hest, som ikke er udmeldt af konsum. Der er ikke fastlagt dato for næste kursus i medicinhåndtering. Ønsker du at blive orienteret, når vi afholder næste kursus, så kontakt os.

Kuset afholdes efter behov/efterspørgsel. Kontakt os for datoer.

Sådan tilmelder du dig

1. Indbetal kursusafgiften
Indbetal kr. 750,- via bankoverførsel eller MobilePay.
Påfør indbetalingen "dit navn" samt ”medicinkursus”.

Sydbank, reg./konto:  7118 - 1061087
MobilePay: 8180 0382

2.
Send e-mail til info@hesteklinikherning.dk
med følgende informationer:

- Navn
- Cpr.nr. (for kursusbevis)
- Adresse
- Tlf.
- Betalingsdato
- om du har betalt via bank eller Mobilepay.
Din tilmelding registreres og du tilsendes kvittering. Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget.

 

 

 

Download journal til
registrering af medicingivning.

 

 

 

 

1. Indbetal kursusafgiften

Indbetal kr. 750,- via bankoverførsel eller MobilePay
Sydbank, reg.nr./konto:  7118 - 1061087
MobilePay: 8180 0382

Påfør indbetalingen "dit navn" samt ”medicinkursus”.


2.
Send e-mail til info@hesteklinikherning.dk

med følgende informationer:
- Navn
- Cpr.nr. (for kursusbevis)
- Adresse
- Tlf.
- Betalingsdatodato
- om du har betalt via bank eller Mobilepay.

Din tilmelding registreres og du tilsendes kvittering.
Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget.