Orm

Vi anbefaler denne strategi mod orm i 2020

Alle heste
Standardtest i foråret - indenfor den nærmeste fremtid.
Pris for standardtest kr. 125,- inkl. moms.
Vi ordinerer behandling til din hest ud fra test-resultatetResten af året behøver de fleste heste ikke yderligere tests, men vi anbefaler en forebyggende behandling mod bændelorm og Strong. Vulg. (den store blodorm) i oktober måned 2020. Spørg os ved tvivl.
Brug vores skema til gødningsprøver
Print vores skema til gødningsprøver

Vedr. NYE heste
Heste, vi ikke tidligere har testet på Hesteklinik Herning
Disse heste har for ”ukendt status” hvad angår orm. De skal have en standardtest straks ved ankomst, og dertil ovennævnte forebyggende behandling. Tilføj på bagsiden af skemaet hvilke tests, resultater og evt. behandlinger, hesten har fået det seneste år.

Vedr. føl
Spolormebehandling hver 8. uge den første sommer.
Gødningsprøve ca. 1. september.
Forebyggende behandling mod blodorm og bændelorm i oktober.
Vedr. åringe
Standardtest i foråret.
Forebyggende behandling mod blodorm og bændelorm i oktober.
Brug vores skema til gødningsprøver
Print vores skema til gødningsprøver 
Aflever gødningsprøver+skema i klinikkens blå kasse
eller send med posten.

Vejledning
Print og udfyld dette skema:

Aflever prøver og skema i klinikkens kasse ved staldøren
​​​​​​(eller send det med posten)
Sådan tager du en tape-test for haleorm
Tag 2-3 aftryk på huden omkring anus med et stykke almindeligt gennemsigtig tape. Overfør aftrykkene til en fast plan plade – gerne glas/plast, ellers f.eks. låget fra et syltetøjsglas og indlevér prøven for test.
 
 

 

 

Baggrund 

Almindelige strongylider er de mest almindelige orm. Det er dem vi angiver som et epg (antal æg pr. gram hestepærer). Ideelt for hestene er at opbygge en naturlig balance. Derfor bør man kun behandle heste med over 500 epg. Bemærk, at de få heste med epg over 1.000 er dem, som inficerer markerne. Derfor behandler vi dem igen hele sommeren, når forrige kur ikke længere virker.  
Strongylus Vulgaris eller den store fæle røde blodorm har desværre vundet indpas igen. Det skyldes flere forhold. Dels at ormemidlerne blev receptpligtige, så man undlod de forebyggende behandlinger – også grundet risiko for resistens eller overbehandling. Dertil at man i nogle stalde 100% har stolet på standardtesten uden ledsagende larvedyrkning. Ormen kan foretage en – for hesten – risikable vandring rundt i kroppen over vinteren. Efter sin vandring bor ormen i tarmen og lægger de æg, som vi kan dyrke larver fra. Dvs. vi kan have falsk negative testresultater om efteråret og i værste tilfælde komme for sent med testen i foråret.
Blandt andre KU Life (Landbohøjskolen) melder om et stigende antal heste med fatal bughindebetændelse som følge af angreb af store blodorm. Hestene får svær kolik, og står i reglen ikke til at redde.
Om bændelorm: Et igangværende svensk studie kommer sandsynligvis til at bevise, at den udvidede bændelormetest fanger de heste med sygdomsfremkaldende antal bændelorm. Testen kræver erfarent personale og er tidskrævende. Heldigvis har vi ingen forventninger om, at der skulle komme resistens overfor bændelormemidlet. Da der findes flere kombinationspræparater mod netop Strong.vulgaris og bændelorm, anbefaler vi altså for tiden nævnte strategi.
Spolorm: Det erfarne personale vil fange dem på standardtesten. Det er en staldorm. Det er derfor, vi tester mod den i foråret. Ormen kan også dukke op synligt i hestepærer når som helst. Da behandler vi også, ligesom føl og åringe altså er ekstra udsat, så de behandles uden foregående test.
Haleorm (oxyuris): Den giver kløe omkring haleroden, fordi den kravler ud og lægger æg omkring anus. Derfor fanger vi den sjældent på gødningsprøver. Til gengæld har vi en tape-test, som man kan bruge ved de mange heste med halekløe: Tag 2-3 aftryk på huden omkring anus med et stykke almindeligt gennemsigtig tape. Overfør aftrykkene til en fast plan plade – gerne glas/plast, ellers f.eks. låget fra et syltetøjsglas og indlever prøven for test.
Der findes andre orm, ligesom vi ved nogle orm kan mistænke resistens og derfor anbefale særlige tiltag. 
Vore retningslinier er i overensstemmelse med de nye amerikanske retningslinier.
Husk at vigtigste tiltag overfor orm er at fjerne hestepærer i stalden OG på markerne mindst to gange om ugen. Kun ved store græsarealer med få heste kan man undlade dette. Langt hovedparten af ormene findes på markerne. Derfor netop fjerne hestepærer – og teste hestene i forårsmånederne, så ormebyrden over sommeren reduceres. Dertil at markerne får 8 ugers fred i løbet af sommeren, ligesom pløjning og omlægning hvert 3. – 5. år er ideelt.
Brug vores skema til gødningsprøver
Print vores skema til gødningsprøver 
Det fremgår af skema de informationer, vi gerne vil have sammen med prøverne, som selvfølgelig må have hestenavn på hver.
I må gerne meddele, når I vil komme med prøverne.
De afleveres i kassen indenfor klinikkens stalddør.
Spørg os gerne til råds, om spørgsmål om orm – eller alt muligt andet  
Tlf. 72407711 eller info@hesteklinikherning.dk